Kvinners Nettverksforum er et forretningsnettverk for kvinner i vår region, og et samarbeid mellom Levanger Næringsforum AS, Verdal Næringsforum og Steinkjer Næringsforum.

Vi har latt oss inspirere av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, hvor de har stor suksess med GroNett, et lignende forretningsnettverk for kvinner.

Kvinners Nettverksforum ble fra januar 2017 et forretningsnettverk for alle kvinner i vår region, og er et samarbeid mellom LNF AS, VNF og SNF. Vi har satt sammen en styringsgruppe, som sammen skal jobbe for at nettverket blir en attraktiv møteplass for våre medlemmer.

Styringsgruppen består av:

Ranka E. KvarvingLevanger Næringsforum AS
Kirsti B. Arntsen Steinkjer Næringsforum
Ingrid Dahl Furunes Verdal Næringsforum
Christina Madsen Madsen Bil AS
Kristin N. Norum Friedrich Optikk AS
Karin HovdeKUN
Elin Sæheim Fossvik Sparebank1 Finans Midt-Norge

Målet med nettverket er:
 • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes. (Styrer og ledelse), ved å bringe disse sammen.
 • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
 • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, gi muligheter for å bli motivert og valgt til lederstilling, styreverv osv.
 • Synliggjøre nettverkets medlemmer for næringslivet i vår region.
 • Få flere kvinner på våre møter, og i enda større grad motivere til engasjement.
 • Bidra til å øke andelen kvinner i regionens styrerom.
Hva vi skal levere:

4 nettverkstreff (faglige og sosiale) i året som har til hensikt å være relasjonsbyggende, kompetansehevende, gi trygghet i egen rolle og utfordre og inspirere til å ta større ansvar.

Vi fokuserer blant annet på tema som dette:

 • Presentasjonsteknikk
 • Medietrening, med spesiell vekt på intervjutrening
 • Styrearbeid i praksis – erfaringsutveksling om styrearbeid, Styrepitch
 • Ledelse og lidenskap – ledelse på godt og vondt
 • Iverksette tiltak for erfaringsutveksling og forretningsutvikling.

Vi ønsker kvinner som med sitt engasjement, ønsker å bidra til å løfte kvinneandelen på beslutningsarenaer. Og som vil heie på hverandre, dele og anbefale hverandre. Et av våre mål er å gjøre medlemmene synlige for næringslivet i regionen.

Medlemskap:

Nettverket er for kvinner som har lederansvar, har ambisjoner,  samt kvinner som ønsker å ta ansvar og bidra der beslutninger fattes. Mangfold verdsettes høyt i nettverket.

Kvinners Nettverksforum er et nettverk som koster kr 500,- eks. mva per år for de som er ansatt i medlemsbedrifter i Levanger Næringsforum, Verdal Næringsforum og Steinkjer Næringsforum. Pris for de som ikke er ansatt i en medlemsbedrift: kr 1000 eks mva,- pr år.

Du blir med i et nettverk, og får derfor førstehånds informasjon fra oss.

Om deg:

Du jobber i offentlig eller privat sektor.

Det er ikke et must at du er medlem av et Næringsforum, heller ikke at du er leder.

Vi forventer at du deltar aktivt,  og i det hele tatt «byr på deg selv».

Vi ønsker en kultur hvor vi heier hverandre fram, samhandler og er gode ambassadører for nettverket