Målet med nettverket er:
  • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes.
  • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
  • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, gi muligheter for å bli motivert og valgt til lederstilling, styreverv osv.
  • Synliggjøre nettverkets medlemmer for næringslivet i vår region.
  • Få flere kvinner på våre møter, og i enda større grad motivere til engasjement.
  • Bidra til å øke andeler kvinner i regionens styrerom